Лечебен селим – Levisticum officinale Koch

Латинско име на лечебен селим Levisticum officinale – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на лечебен селим Лечебен Левущян Имена на чужди езици на лечебен селим lovage (Английски); ache des montagnes (Френски); Maggikraut (Немски) Описание на лечебен селим Многогодишно тревисто, разклонено растение с масивен, разклонен, възкафявожълт корен. Стъблото Продължи да четеш …

Ливадно секирче – Lathyrus pratensis L.

Латинско име на ливадно секирче Lathyrus pratensis – Сем. Papilionaceae — Пеперудоцветни Други български имена на ливадно секирче жълто секирче Имена на чужди езици на ливадно секирче meadow vetchling, meadow-pea (Английски) Описание на ливадно секирче Многогодишно тревисто растение с тънко коренище и слабо разклонено стъбло, достигащо 30—60 см височина. Продължи да четеш …

Бяла мъртва коприва – Lamium album L.

Латинско име на бяла мъртва коприва Lamium album – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на бяла мъртва коприва Имена на чужди езици на бяла мъртва коприва white dead-nettle, white-nettle (Английски) Описание на бяла мъртва коприва Тревисто многогодишно растение с високо 30 — 50 см, право, 4-ръбесто, кухо, Продължи да четеш …

Полско червеноглавче – Knautia arvensis (L) Coult.

Латинско име на полско червеноглавче Knautia arvensis – Сем. Dipsaceae – Лугачкови Други български имена на полско червеноглавче Полско Синьоглавче Имена на чужди езици на полско червеноглавче bluebuttons, field-scabious, gypsy’s-rose (Английски); knautie des champs, scabieuse des champs (Френски); Wiesen-Witwenblume (Немски) Описание на полско червеноглавче Многогодншно тревисто растение, високо 30 Продължи да четеш …

Обикновен орех – Juglans regia L.

Латинско име на обикновен орех Juglans regia – Сем. Juglandaceae — Орехови Други български имена на обикновен орех Имена на чужди езици на обикновен орех Carpathian walnut, Английски walnut, Madeira walnut, Persian walnut, walnut (Английски); noyer commun (Френски); nogal europeo (Испански) Описание на обикновен орех Голямо дърво с широка, Продължи да четеш …

Водна мента – Mentha aquatica L.

Латинско име на водна мента Mentha aquatica – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на водна мента Имена на чужди езици на водна мента bergamot mint, eau-de-cologne mint, lemon mint, orange mint (Английски), water mint (Английски); menthe acuatique (Френски); Bergamott-Minze, Wasser-Minze (Немски); mentha d’acqua (Италиански); yerba buena Продължи да четеш …

Обикновен пчелинок – Marrubium vulgare L.

Латинско име на обикновен пчелинок Marrubium vulgare – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на обикновен пчелинок Обикновен пчелник Имена на чужди езици на обикновен пчелинок horehound, white horehound (Английски); marrube blanc, marrube vulgaire (Френски); Andorn (Немски) Описание на обикновен пчелинок Тревисто многогодишно растение, високо 20—60 см. Стъблото Продължи да четеш …

Горски слез – Malva sylvestris L.

Латинско име на горски слез Malva silvestris – Сем. Malvaceae — Слезови Други български имена на горски слез Камиляк Имена на чужди езици на горски слез blue mallow, cheeses, common mallow, forest mallow, high mallow, tall mallow (Английски); mauve des bois (Френски); wilde Malve (Немски) Описание на горски слез Продължи да четеш …

Обикновена върбица – Lythrum salicaria L.

Латинско име на обикновена върбица Lythrum salicaria – Сем. Lythraceae Други български имена на обикновена върбица Обикновена блатия Имена на чужди езици на обикновена върбица purple loosestrife, purple lythrum, spiked loosestrife (Английски); salicaire (Френски); Blut-Weiderich (Немски) Описание на обикновена върбица Многогодишно тревисто растение, високо 60—120 см, с изправено, 4—6-ръбесто Продължи да четеш …

Бухалковиден плаун – Lycopodium clavatum L.

Латинско име на бухалковиден плаун Lycopodium clavatum – Сем. Lycopodiaceae — Плаунови Други български имена на бухалковиден плаун Имена на чужди езици на бухалковиден плаун common club-moss, elk-moss, ground-pine, running club-moss, running-pine, staghorn club-moss (Английски) Описание на бухалковиден плаун Спорово (числящо се към папратовидните) многогодишно растение с дълго до Продължи да четеш …

Воден морач – Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Латинско име на воден морач Oenante aquatica – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на воден морач Имена на чужди езици на воден морач fine-leaf water-dropwort, water-fennel, water-hemlock (Английски); oenanthe aquatique (Френски); Pferdesaat (Немски) Описание на воден морач Многогодишно и двегодишно тревисто растение, високо 30—120 см, с разклонено, Продължи да четеш …

Лечебен пореч – Nasturtium officinale R. Br.

Латинско име на лечебен пореч Nasturtium officinale – Сем. Cruciferae — Кръстоцветни Други български имена на лечебен пореч Имена на чужди езици на лечебен пореч watercress (Английски); cresson d’eau, cresson de fontaine (Френски); Brunnenkresse, echte Brunnenkresse (Немски); berro (Испански) Описание на лечебен пореч Многогодишно тревисто растение с приповдигащо се Продължи да четеш …