Сънотворен мак – Papaver somniferum L.

Латинско име на сънотворен мак Papaver somniferum – Сем. Papaverасеае — Макови Други български имена на сънотворен мак Имена на чужди езици на сънотворен мак opium poppy (Английски); oeillette (Френски); Schlafmohn (Немски); adormidera, amapola real (Испански) Описание на сънотворен мак на сънотворен мак Едногодишно, тревисто растение с изправено, гъсто облистено, Продължи да четеш …

Слънчоглед – Helianthus annuus L.

Латинско име на слънчоглед Helianthus annuus – Сем. Compositae — Сложноцветни Други български имена на слънчоглед Имена на чужди езици на слънчоглед sunflower (Английски); grand soleil, tournesol (Френски); Sonnenblume (Немски); girasole (Италиански); girasol (Испански) Описание на слънчоглед Културно, едногодишно, тревисто растение с високо до 2 м, изправено, неразклонено стъбло, Продължи да четеш …

Кръстовата синя тинтява – Gentiana cruciata L.

Латинско име на кръстовата синя тинтява Gentiana cruciata – Сем. Gentianaceae — Тинтявови Други български имена на кръстовата синя тинтява Прострел Имена на чужди езици на кръстовата синя тинтява cross gentian (Английски); gentiane croisette (Френски); Kreuz-Enzian (Немски) Описание на кръстовата синя тинтява Тревисто многогодишно растение с неразклонено стъбло, достигащо Продължи да четеш …

Сивобяла боянка – Erysimum diffusion Ehrh (Е. canescens Roth.)

Латинско име на сивобяла боянка Erysimum diffusion – Сем. Cruciferae — Кръстоцветни Други български имена на сивобяла боянка Имена на чужди езици на сивобяла боянка Описание на сивобяла боянка Двугодишно, понякога многогодишно тревисто растение. От корена излизат едно или няколко високи 30 до 60 см, тънки, разклонени стъбла с Продължи да четеш …

Седефче – Ruta graveolens

Латинско име на седефче Ruta graveolens – Сем. Rutaceae Други български имена: Имена на чужди езици на седефче common rue, rue (английски); rue fetide, rue officinale (френски); Weinraute (немски); ruda, ruda de monte (испански). Разпространение на седефче Из сухите каменливи и храсталачни места в предпланинския пояс на Североизточна Продължи да четеш …

Сладка папрат – Polypodium vulgare

Латинско име на сладка папрат Polypodium vulgare – Сем. Polypodiaceae Други български имена: Имена на чужди езици на сладка папрат adder’s fern, common polypody, golden-maidenhair (английски) Разпространение на сладка папрат У нас навсякъде по влажните скалисти места и в горите на планинския и отчасти предпланинския пояс. Описание на сладка Продължи да четеш …

Смрадлика – Cotinus coggygria

Латинско име на смрадлика Cotinus coggygria Scop. (Rhus cotinus L.) — Сем. Anacardiaceae Имена на чужди езици на смрадлика fustet, smokebush, smoketree, Venetian-sumac, wigtree, young fustic (английски); fustete (испански) Разпространение на смрадлика По сухите и каменливи места, из храсталаците и светлите дъбови гори. Среща се навсякъде в по-топлите Продължи да четеш …

Сена – Cassia angustifolia

Латинско име на сена Cassia angustifolia – сем. Leguminosae Други български имена на сена касия, теснолистна касия, майчин лист Имена на чужди езици на сена Alexandrian senna, Indian senna, senna, Tinnevelly senna, true senna (английски); casse, sene d’Egypte (френски); alexandrinische Senna (немски); sen de Espana, sena alejandrina  (испански) Продължи да четеш …