Резене – Foeniculum vulgare Mill. (F. officinale All.)

Латинско име на резене Foeniculum vulgarе – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на резене Морач Имена на чужди езици на резене bitter fennel, common fennel (Английски); Butterfenchel, wilder Fenchel (Немски) Описание на резене Двегодишно или многогодишно тревисто растение с изправено кръгло, голо, вътре шуплесто (но не кухо), Продължи да четеш …

Ракитник – Sarothamnus scoparius (Spartium scoparium)

Латинско име на ракитник Sarothamnus scoparius – Сем. Papilionaceae Други български имена на ракитник черна метла, жълт цветилник Имена на чужди езици на ракитник broom, broomtops (английски); genet a balais (английски);  Besenginster (немски); amaracciole, emero scornabecco, ginestra dei carbonai  (италиански); Разпространение на ракитник У нас се отглежда само в Продължи да четеш …

Розмарин – Rosmarinus officinalis

Латинско име на розмарин Rosmarinus officinalis – Сем. Labiatae Други български имена: Имена на чужди езици на розмарин rosemary (английски); romarin (френски); Rosmarin (немски); osmarini, rosmarino (италиански); romero (испански) Разпространение на розмарин По скалистите терени на Средиземно­морското и Адриатическото крайбрежие. У нас се отглежда в градините, но само Продължи да четеш …

Ралица – Consolida regalis

Латинско име на ралица Consolida regalis S. F. Gray.— Сем. Ranunculaceae Имена на чужди езици на ралица field larkspur, forking larkspur (английски); Ackerrittersporn (немски) Разпространение на ралица В цялата страна като плевел из посевите и отчасти като бурен по тревистите места. Описание на ралица Едногодишно тревисто растение с двойно, Продължи да четеш …

Решетка – Carlina acanthifolia

Латинско име на решетка Carlina acanthifolia All. – Сем. Compositae Други български имена на решетка Шереметка, безстъблена решетка Имена на чужди езици на решетка chardonsoleil (френски); akanthusblattrige Eberwurz (немски) Разпространение на решетка Среща се по тревистите сухи места в предпланините и ниските части на планините, при н. в. и Продължи да четеш …

Ранилист – Betonica officinalis

Латинско име на ранилист Betonica officinalis L., Stachys officinalis (L.) Trevis — Сем. Labiatae Разпространение на ранилист По тревистите места и храсталаците из цялата страна. Имена на чужди езици на ранилист betony, bishop’s-wort, purple betony, wood betony (английски); echter Ziest Описание на ранилист Многогодишно, тревисто растение с право, просто, Продължи да четеш …

Репей – Arctium Lappa

Латинско име на репей Arctium Lappa L. — Сем. Compositae Имена на чужди езици на репей beggar’s-buttons, burdock, lappa (английски); bardane comestible, glouteron, grande bardane (френски); japanische Klettenwurzel (немски); bardana, lampazo mayor, lapa (испански) Разпространение на репей По влажните бунища и по пущинаците навсякъде. Описание на репей Многогодишно тревисто Продължи да четеш …