Пиретрум – Chrysanthemum cinerariaefolium

Латинско име на пиретрум Chrysanthemum cinerariaefolium Vis. [Tanacetum cinerariaefolium (Vis.) Schultz —Bip] – Сем. Compositae Други български имена на пиретрум Пиретров цвят Разпространение на пиретрум Расте навсякъде в западните области на Югославия и Албания. У нас само се култивира. Описание на пиретрум Многогодишно тревисто растение, достигащо на височина 0,5—1 Продължи да четеш …

Пореч – Borago officinalis

Латинско име на пореч Borago officinalis L. — Сем. Borraginaceae Други български имена на пореч Лопох Имена на чужди езици на пореч beebread, beeplant, borage, starflower, talewort (английски); bourrache (френски); Borretsch, Gurkenkraut (немски); boragine, borandella (италиански); borraja (испански) Разпространение на пореч Среща се из градините като отглеждано растение, рядко Продължи да четеш …

Пищялка – Angelica Pancicii Vandas

Латинско име на пищялка Angelica Pancicii Vandas — Сем. Umbelliferae Други имена на пищялка балканска пищялка Разпространение на пищялка Из сенчестите и влажни, каменливи места и край потоците в планинския пояс. Немного често във всички по-високи планини у нас. Цъфти през лятото. Описание на пищялка Тревисто, многогодишно, високо до Продължи да четеш …

Потайниче – Anemone hepatica

Латинско име на потайниче Anemone hepatica L. (Hepatica nobilis Miller) – Сем. Ranunculaceae Други български имена на потайниче Синя съсънка, гълъбови очички Разпространение на потайниче Из горите и храсталаците в долния планински пояс, по-често в Западна България. Описание на потайниче Многогодишно тревисто растение с добре развито коренище, от което Продължи да четеш …