Полско червеноглавче – Knautia arvensis (L) Coult.

Латинско име на полско червеноглавче Knautia arvensis – Сем. Dipsaceae – Лугачкови Други български имена на полско червеноглавче Полско Синьоглавче Имена на чужди езици на полско червеноглавче bluebuttons, field-scabious, gypsy’s-rose (Английски); knautie des champs, scabieuse des champs (Френски); Wiesen-Witwenblume (Немски) Описание на полско червеноглавче Многогодншно тревисто растение, високо 30 Продължи да четеш …

Пащърнак – Pastinaca sativa L.

Латинско име на пащърнак Pastinaca sativa – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на пащърнак Имена на чужди езици на пащърнак parsnip (Английски); panais (Френски); pastenaque, Pastinak (Немски); pastinaca (Испански) Описание на пащърнак Двегодишно или едногодишно, високо 30—100 см растение с вретеновиден, месест, жълтокафяв корен. Стъблото е изправено, Продължи да четеш …

Планински ясен – Fraxinus excelsior L.

Латинско име на планински ясен Fraxinus excelsior – Сем. Oleaceae—Маслинови Други български имена на планински ясен Имена на чужди езици на планински ясен ash, black ash, European ash (Английски) Описание на планински ясен Високо 15—30 м дърво със сиво кафява, гладка, у по-старите дървета напукана кора с черни пъпки Продължи да четеш …

Петниста бударица – Galeopsis tetrahit L.

Латинско име на петниста бударица Galeopsis tetrahit – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на петниста бударица Имена на чужди езици на петниста бударица common hemp-nettle, hemp-nettle (Английски) Описание на петниста бударица Едногодишно тревисто растение, високо 15—40 см, с 4-ръбесто, окосмено стъбло, срещуположни листа, долните яйцевидни, горните ланцетни, Продължи да четеш …

Полски хвощ – Equisetum arvense L.

Латинско име на полски хвощ Equisetum arvense – Сем. Equisetaceae — Хвощови Други български имена на полски хвощ Имена на чужди езици на полски хвощ common horsetail, field horsetail (Английски); Akerschachtelhalm (Немски); cola de caballo (Испански) Описание на полски хвощ Многогодишно, начленено на възли и междувъзлия тревисто растение, размножаващо Продължи да четеш …

Петнист, бял трън – Silybum marianum

Латинско име на бял трън Silybum marianum – Сем. Compositae Други български имена: Имена на чужди езици на бял трън blessed milk thistle, bull thistle, variegated artichoke (английски);  chardon argente, chardon Marie, lait de Notre Dame, silybe de Marie (френски); Mariendistel (немски); cardo de Mar?a, cardo lechero, Продължи да четеш …

Планински очиболец – Potentilla erecta (P. silvestris, P. tormentilla)

Латинско име на планински очиболец Potentilla erecta – Сем. Rosaceae Други български имена: Имена на чужди езици на планински очиболец bloodroot, cinquefoil, shepherd’s-knot, tormentil (английски); aufrechtes Fingerkraut, Blutwurz, Tormentill (немски) Разпространение на планински очиболец По мочурливите и влажните ливади на почти всички наши планини. Описание на планински очиболец Многогодишно Продължи да четеш …

Пачи очиболец – Potentilla anserina

Латинско име на пачи очиболец Potentilla anserina – Сем. Rosaceae Други български имена: Имена на чужди езици на пачи очиболец anserina, goose-grass, goose-tansy, silverweed (английски); Ganse-Fingerkraut (немски) Разпространение на пачи очиболец У нас по влажните и тревистите места край Дунав (Ломско, Оряховско, Свищовско). Описание на пачи очиболец Многогодишно тревисто Продължи да четеш …

Пача трева – Polygonum aviculare

Латинско име на пача трева Polygonum aviculare – Сем. Polygotiaceae Други български имена Имена на чужди езици на пача трева American knotweed, common knotweed, doorweed, knotgrass (английски); renouеe des oiseaux (френски); Разпространение на пача трева Широко разпространено рудерално рас­тение по тревистите места, Край стоборите, изкопите, пътищата, дворовете. Описание на Продължи да четеш …

Поветица – Convolvulus arvensis

Латинско име на поветица Convolvulus arvensis L. — Сем. Convolvulaceae Имена на чужди езици на поветица bindweed, common bindweed, bindweed, white convolvulus, wild morning-glory (английски); liseron des champs (френски); Akerwinde (немски); correguela (испански) Разпространение на поветица Широко разпространено в низините и предпланините на цяла България. Расте главно из Продължи да четеш …

Пресечка – Cnicus benedictus

Латинско име на пресечка Cnicus benedictus L. — Сем.Compositae Други български имена на пресечка кникус, бенедиктски трън Имена на чужди езици на пресечка blessed thistle (английски); chardon benit (френски); Benediktenkraut, Bitterdistel (немски) Разпространение на пресечка По сухите тревисти места и редките храсталаци в най-топлите части на страната, а също Продължи да четеш …

Повит – Clematis vitalba

Латинско име на повит Clematis vitalba L. — Сем. Ranunculaceae Други български имена скребър Имена на чужди езици old-man’s-beard, traveler’s-joy (английски) Разпространение на повит Из горите и храсталаците, но предимно по влажните терени из цялата страна (рядко над 1000 м н.в.). Описание Многогодишно, силно разклонено, увивно, катерливо Продължи да четеш …