Офика – Sorbus aucuparia L.

Латинско име на офика Sorbus aucuparia – Сем. Rosaceae — Розоцветни Други български имена на офика калина Имена на чужди езици на офика European mountain-ash, mountain-ash, quick beam, rowan (Английски) sorbier des oiseleurs (Френски); gemeine Eberesche (Немски); sorbo selvatico (Италиански); serbal de cazadores (Испански) Описание на офика Дърво, високо Продължи да четеш …

Обикновен хмел – Humulus lupulus L.

Латинско име на обикновен хмел Humulus lupulus – Сем. Cannabinaceae — Конопови Други български имена на обикновен хмел Имена на чужди езици на обикновен хмел bine, common hop, European hop, hop (Английски); houblon (Френски); Hopfen (Немски) Описание на обикновен хмел Многогодишно, тревисто, увивно, двудомно растение със стъбло, дълго 3—6 Продължи да четеш …

Обикновен ечемик – Hordeum vulgare L.

Латинско име на обикновен ечемик Hordeum vulgarе – Сем. Gramitieae — Житни растения Други български имена на обикновен ечемик Имена на чужди езици на обикновен ечемик barley, wild barley (Английски); orge, orge vulgaire (Френски); Gerste, Saatgerste, Wildgerste (Немски); orzo (Италиански); cebada (Испански) Описание на обикновен ечемик Културно, едногодишно, тревисто Продължи да четеш …

Обикновена луличка – Linaria vulgaris Mill.

Латинско име на обикновена луличка Linaria vulgaris – Сем. Scrophulariaceae — Живеничеви Други български имена на обикновена луличка Имена на чужди езици на обикновена луличка butter-and-eggs, common toadflax, toadflax, wild snapdragon, yellow toadflax (Английски); linaire vulgaire (Френски) Описание на обикновена луличка Тревисто многогодишно растение, високо 20 — 60 см. Продължи да четеш …

Обикновен орех – Juglans regia L.

Латинско име на обикновен орех Juglans regia – Сем. Juglandaceae — Орехови Други български имена на обикновен орех Имена на чужди езици на обикновен орех Carpathian walnut, Английски walnut, Madeira walnut, Persian walnut, walnut (Английски); noyer commun (Френски); nogal europeo (Испански) Описание на обикновен орех Голямо дърво с широка, Продължи да четеш …

Обикновен пчелинок – Marrubium vulgare L.

Латинско име на обикновен пчелинок Marrubium vulgare – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на обикновен пчелинок Обикновен пчелник Имена на чужди езици на обикновен пчелинок horehound, white horehound (Английски); marrube blanc, marrube vulgaire (Френски); Andorn (Немски) Описание на обикновен пчелинок Тревисто многогодишно растение, високо 20—60 см. Стъблото Продължи да четеш …

Обикновена върбица – Lythrum salicaria L.

Латинско име на обикновена върбица Lythrum salicaria – Сем. Lythraceae Други български имена на обикновена върбица Обикновена блатия Имена на чужди езици на обикновена върбица purple loosestrife, purple lythrum, spiked loosestrife (Английски); salicaire (Френски); Blut-Weiderich (Немски) Описание на обикновена върбица Многогодишно тревисто растение, високо 60—120 см, с изправено, 4—6-ръбесто Продължи да четеш …

Обикновена киселица – Oxalis acetosella L.

Латинско име на обикновена киселица Oxalis acetosella – Сем. Oxalidaceae — Киселицови Други български имена на обикновена киселица Имена на чужди езици на обикновена киселица cuckoo-bread, European wood-sorrel, Irish shamrock, wood-sorrel (Английски); alleluia, oxalide petite oseille, pain de coucou (Френски); Sauerklee, wald Sauerklee (Немски); ; acetosella (Италиански); acederilla Продължи да четеш …

Обикновен риган – Origanum vulgare L.

Латинско име на обикновен риган Origanum vulgarе – Сем. Labialcie—Устноцветни Други български имена на обикновен риган Имена на чужди езици на обикновен риган European oregano, oregano, pot marjoram, wild marjoram, wintersweet (Английски); marjolaine, marjolaine sauvage, origan, origan vulgaire (Френски); brauner Dost, Dost, Oregano, wilder Majoran (Немски) Описание на обикновен Продължи да четеш …

Очанка – Euphrasia officinalis L.

Латинско име на очанка Euphrasia officinalis – Сем. Scrophulariaceae — Живеничеви Други български имена на очанка Имена на чужди езици на очанка eyebright (Английски) Описание на очанка Дребно, едногодишно, тревисто растение, високо 10—20 см, с нежно, изправено, слабо разклонено стъбло. Листата са срещуположни, седящи, тъмнозелени, яйцевидни, два пъти и Продължи да четеш …

Обикновено подъбиче – Teucrium chamaedrys

Латинско име на обикновено подъбиче Teucrium chatnaedrys – Сем. Labiatae Други български имена на обикновено подъбиче Имена на чужди езици на обикновено подъбиче wall germander (английски) Разпространение на обикновено подъбиче Из редките гори и храсталаците, а също и по скалистите места в цяла България. Расте и при н. Продължи да четеш …

Обикновен устерел – Cynanchum vincetoxicum

Латинско име на обикновен устерел Cynanchum vincetoxicum R. Br. (Vincetoxicum officinale Moench) — Сем. Asclepiadaceae Имена на чужди езици на обикновен устерел German ipecac, swallowwort, white swallowwort (английски) Разпространение на обикновен устерел Из храсталаците и редките гори навсякъде из страната в предпланините и в планините (до над 1000 Продължи да четеш …