Миши уши – Hieracium pilosella L.

Латинско име на миши уши Hieracium piiosella – Сем. Composilae — Сложноцветни Други български имена на миши уши Имена на чужди езици на миши уши mouse-ear hawkweed (Английски); kleines Habichtskraut (Немски) Описание на миши уши Многогодишно, малко (5—15 см високо), тревисто растение с изправено, най-често безлистно стъбло и тънки Продължи да четеш …

Майоран – Origanum majorana L.

Латинско име на майоран Origanum majorana – Сем. Labiatue — Устноцветни Други български имена Имена на чужди езици на майоран pot marjoram, sweet marjoram (Английски); marjolaine (Френски); Majoran (Немски); maggiorana (Италиански); mejorana (Испански) Описание на майоран Едногодишно или двегодишно тревисто растение, високо 20—40 см; стъблото е силно разклонено, Продължи да четеш …

Магарешки трън – Onopordon acanthium L.

Латинско име на магарешки трън Onopordon acanthium – Сем. Compositae — Сложноцветни Други български имена на магарешки трън Гингер Имена на чужди езици на магарешки трън Описание на магарешки трън Двегодишно, тревисто, бодливо растение. Стъблото е изправено, високо до 1,5 м, разклонено, с широки (до 1 см и повече) Продължи да четеш …

Миризлив кукуряк – Helleborus odorus Walds t. et Kit.

Латинско име на миризлив кукуряк Helleborus odorus – Сем. Ranunculaceae — Лютикови Други български имена на миризлив кукуряк Имена на чужди езици на миризлив кукуряк Описание на миризлив кукуряк Многогодишно тревисто растение с дланевидно разсечени до основата си листа, дяловете на които (7—16 на брой) са едро напилени. Приосновните Продължи да четеш …

Мехурест фукус – Fucus vesiculosus L.

Латинско име на мехурест фукус Fucus vesiculosus – Отдел Phaeophyta — Кафяви водорасли Други български имена на мехурест фукус Имена на чужди езици на мехурест фукус Описание на мехурест фукус Многогодишно кафяво морско водорасло, което се прикрепя към крайбрежните скали и камъни, изправено (в горната част с въздухоносни мехури Продължи да четеш …

Мъжка папрат – Dryopteris filix mas

Латинско име на мъжка папрат Dryopteris filix mas (L.) Schott, Aspidium filix mas (L.) Sw., Nephrodium filix mas (L.) Strempel — Сем. Polypodiaceae Имена на чужди езици на мъжка папрат male fern (английски); gemeiner Wurmfarn (немски) Разпространение на мъжка папрат У нас често разпространена папрат, главно из горите Продължи да четеш …

Морски пелин – Artemisia maritima

Латинско име на морски пелин Artemisia maritima L. var. salina Koch — Сем. Compositae Други български имена на морски пелин Сантонинов пелин Имена на чужди езици sea wormwood, wormseed (английски); armoise maritime (френски); Meerwermut (немски); ajenjo marino (испански) Разпространение Навсякъде по засолените части на Черноморското крайбрежие. Описание на Продължи да четеш …

Морков – Daucus carota

Латинско име на морков Daucus carota (Apiaceae) Имена на чужди езици на морков carrot (английски); carotte (френски); gelbe Rube, Karotte, Mohre (немски); carota (италиански); zanahoria (испански) Разпространение на морков Расте по цял свят в умерените климатични пояси, а у нас го отглеждаме като градински зеленчук в различни сортове. Продължи да четеш …

Мораво рогче – Claviceps purpurea

Латинско име на мораво рогче Claviceps purpurea (Fries) Tulasne (Clavicipitaceae) Други български имена на мораво рогче роговица, ръжено рогче, главня Разпространение на мораво рогче Има 35 известни вида, които се срещат по целия свят. Расте предимно по планинските райони, където се сее ръж. Расте като паразитно растение по Продължи да четеш …

Момкова сълза – Poligonatium officinale

Латинско име: Poligonatium officinale (Liliaceae) Други имена: лечебна момкова сълза Разпространение: Расте в цяла Европа, а в България се среща сред храсталаците и широколистните гори до 1000м надморска височина на територията на цялата страна. Описание: Многогодишно тревисто растение с 50-сантиметрово, изправено, голо и ръбесто стъбло. Продължи да четеш …

Момина сълза – Convallaria majalis

Латинско име на момина сълза Convallaria majalis – сем. Liliaceae Други български имена на момина сълза гергьовденче, бисерче, майче Имена на чужди езици на момина сълза lily-of-the-valley (английски); muguet (френски) Разпространение на момина сълза Среща се най-вече в Европа, но расте също и в Северна Америка и Азия. Най-често Продължи да четеш …

Мечо грозде – Arctostaphylos uva-ursi

Латинско име на мечо грозде Arctostaphylos uva-ursi – сем. Ericaceae Други български имена на мечо грозде кукузе, диви черешки Имена на чужди езици на мечо грозде bear-grape, bearberry, hog-cranberry, kinnikinnick, mealberry, mountain-box, upland-cranberry (английски); bousserole, raisin d’ours (френски); Barentraube (немски); orsella (италиански); gayuba (испански) Разпространение на мечо грозде Среща Продължи да четеш …