Ликвириция – Glycyrrhiza glabra L.

Латинско име на ликвириция Glycyrrhiza glabra – Сем. Papilionaceae — Пеперудоцветни Други български имена на ликвириция Гол сладник Имена на чужди езици на ликвириция licorice, licorice-root, liquorice (Английски); Lakritze (Немски); liquirizia (Италиански); alcazuz, orozuz, regaliz (Испански) Описание на ликвириция Тревисто многогодишно растение с късо коренище, което развива повече от Продължи да четеш …

Lysimachia nummularia L. — Пълзящо ленивче

Латинско име на пълзящо ленивче Lysimachia nummularia – Сем. Primulaceae — Игликови Други български имена на пълзящо ленивче Кръглолистно ленивче Имена на чужди езици на пълзящо ленивче creeping-Jenny, moneywort (Английски) Описание на пълзящо ленивче Многогодишно, голо, тревисто растение със слабо разклонено, пълзящо стъбло, дълго 10—50 см. Листата са Продължи да четеш …

Лечебен селим – Levisticum officinale Koch

Латинско име на лечебен селим Levisticum officinale – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на лечебен селим Лечебен Левущян Имена на чужди езици на лечебен селим lovage (Английски); ache des montagnes (Френски); Maggikraut (Немски) Описание на лечебен селим Многогодишно тревисто, разклонено растение с масивен, разклонен, възкафявожълт корен. Стъблото Продължи да четеш …

Ливадно секирче – Lathyrus pratensis L.

Латинско име на ливадно секирче Lathyrus pratensis – Сем. Papilionaceae — Пеперудоцветни Други български имена на ливадно секирче жълто секирче Имена на чужди езици на ливадно секирче meadow vetchling, meadow-pea (Английски) Описание на ливадно секирче Многогодишно тревисто растение с тънко коренище и слабо разклонено стъбло, достигащо 30—60 см височина. Продължи да четеш …

Лечебен пореч – Nasturtium officinale R. Br.

Латинско име на лечебен пореч Nasturtium officinale – Сем. Cruciferae — Кръстоцветни Други български имена на лечебен пореч Имена на чужди езици на лечебен пореч watercress (Английски); cresson d’eau, cresson de fontaine (Френски); Brunnenkresse, echte Brunnenkresse (Немски); berro (Испански) Описание на лечебен пореч Многогодишно тревисто растение с приповдигащо се Продължи да четеш …

Лечебна мъдрица – Sisymbrium officinale

Латинско име на лечебна мъдрица Sisymbrium officinale – Сем. Cruciferae Други български имена: Имена на чужди езици на лечебна мъдрица crambling mustard , crambling rocket, hedge mustard (английски); sisymbre officinal (френски); Wegrauke (немски) Разпространение на лечебна мъдрица Типично рудерално растение; среща се по замърсени места, покрай пътища, огради и Продължи да четеш …

Лечебно сапуниче – Saponaria officinalis

Латинско име на лечебно сапуниче Saponaria officinalis – Сем. Caryophyllaceae Други български имена: Имена на чужди езици на лечебно сапуниче bouncing-bet, common soapwort, soapwort (английски); saponaire officinale (френски); echtes Seifenkraut  (немски); Разпространение на лечебно сапуниче Покрай реките и потоците, из храстала­ците, по влажните терени, почти навсякъде в страната, Продължи да четеш …

Левурда – Allium ursinum

Латинско име на левурда Allium ursinum L. – Сем. Liliaceae Други български имена на левурда Див чесън,  Мечи лук Имена на чужди езици на левурда bear garlic, buckrams, gypsy onion, hog garlic, ramsons, wood garlic (английски); ail des bois, ail des ours (френски); Barenlauch, Barlauch, Barlauchkraut, Ramsel, Waldknoblauch, Продължи да четеш …

Лук – Allium cepa

Латинско име на лук Allium cepa – сем. Liliaceae Други български имена на лук кромид лук Имена на чужди езици на лук bulb onion, onion (английски); oignon (френски); Kuchenzwiebel, Sommerzwiebel, Speisezwiebel (немски); cebolla (испански) Разпространение на лук Човекът използва лука (както и чесъна) като зеленчук, лекарство и подправка от Продължи да четеш …

Луда краставица – Ecbalium elaterium

Латинско име на луда краставица Ecbalium elaterium – сем. Cucurbitaceae Други български имена на луда краставица църкало, див пипон, куче пъпеш Разпространение на луда краставица Родината му е Средиземноморието, но се среща и в Мала Азия и Европа. В България расте покрай пътища, по песъчливи места, изкопи, край Продължи да четеш …

Лопен – Verbascum thapsiforme

Латинско име на лопен Verbascum thapsiforme – сем. Scrophulariaceae Други имена на лопен мечо ухо, царска свещ, овча опашка Имена на чужди езици на лопен dense-flower mullein, mullein (английски). Разпространение на лопен Среща се сред храстите, сечищата, редките гори и песъчливите или каменисти райони. Студоустойчиво растение, което обича отводнените Продължи да четеш …

Липа – Tilia cordata

Латинско име на липа Tilia cordata – сем. Tiliaceae Други български имена на липа дребнолистна липа Имена на чужди езици на липа linden, littleleaf linden, small-leaf European linden, small-leaf lime (английски); tilleul a petites feuilles, tilleul des bois (френски); Winterlinde (немски); tiglia selvatico (италиански) Разпространение на липа В Кавказ, Продължи да четеш …