Кървавочервен здравец – Geranium sanguineum L.

Латинско име на кървавочервен здравец Geranium sanguineum – Сем. Geraniaceae — Здравецови Други български имена на кървавочервен здравец Имена на чужди езици на кървавочервен здравец bloody crane’s-bill (Английски) Описание на кървавочервен здравец Тревисто, многогодишно растение с разклонено от основата и гъсто покрито с власинки стъбло, със силно развито коренище, Продължи да четеш …

Канадска злолетница – Erigeron canadense L.

Латинско име на канадска злолетница Erigeron canadense – Сем. Composiiae — Сложноцветни Други български имена на канадска злолетница Имена на чужди езици на канадска злолетница Описание на канадска злолетница Едногодишно тревисто растение с право, високо до 1 м стъбло, обилно разклонено и окосмено. Листата са линейно-ланцетни, също окосмени, долните Продължи да четеш …

Кръглолистно наваличе – Pyrola rotundifolia L.

Латинско име на кръглолистно наваличе Pyrola rotundifolia – Сем. Pyrolaceae — Наваличеви Други български имена на кръглолистно наваличе Кръглолистна мурава Имена на чужди езици на кръглолистно наваличе American wintergreen, round-leaf wintergreen, wild lily-of-the-valley (английски) Описание на кръглолистно наваличе Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище, с високо 10—15 см, изправено, Продължи да четеш …

Картоф – Solanum tuberosum

Латинско име на картоф Solatium tuberosum – Сем. Solanaceae Други български имена: Имена на чужди езици на картоф potato (английски); pomme de terre (френски); Kartoffel  (немски); andigena, papa (испански) Описание на картоф Многогодишно тревисто растение с подземни видо­изменени стъбла — грудки (клубени). Стъблото е високо 40—60 см, раз­клонено, Продължи да четеш …

Кръглолистна росянка – Drosera rotundifolia

Латинско име на кръглолистна росянка Drosera rotundifolia L.— Сем. Droseraceae Имена на чужди езици на кръглолистна росянка round-leaf sundew (английски) Разпространение на кръглолистна росянка По сфагновите торфища в планинския пояс на Западна Стара планина. Средните и Западните Родопи, Рила, Витоша, Самоковското поле. Сравнително рядко растение. Описание на кръглолистна росянка Продължи да четеш …

Калуна – Calluna vulgaris

Латинско име на калуна Calluna vulgaris (L.) Hull. – Сем. Ericaceae Имена на чужди езици на калуна heather, ling, red-heath (английски); biercol (испански) Разпространение на калуна По сухите, вторично безлесни склонове и из редките гори на Странджа. Някъде образува големи съобщества заедно с Erica arborea . Описание на калуна Продължи да четеш …

Кисел трън – Berberis vulgaris

Латинско име на кисел трън Berberis vulgaris L. — Сем. Berberidaceae Имена на чужди езици на кисел трън barberry, jaundice-berry, piprage (английски); epine-vinette, vinettier (френски); Berberitze, Sauerdorn (немски); agracejo, espino cambron (испански) Разпространение на кисел трън Из храсталаците и по сухите каменливи места като подивяло растение нарядко из Продължи да четеш …

Копитник – Asarum europaeum

Латинско име на копитник Asarum europaeum, L. — Сем. Aristolochiaceae Други български имена на копитник Милодинче Имена на чужди езици на копитник asarabacca (ангийски); asaret d’Europe (френски); gewohnliche Haselwurz (немски) Разпространение на копитник Във влажните и сенчести гори, предимно в буковия пояс на планините. Среща се доста често, предимно Продължи да четеш …

Кървавиче – Polygonum bistorta

Латинско име на кървавиче Polygonum bistorta (Bistorta major S.F. Gray) – сем. Poligonaceae Други български имена на кървавиче обикновено кървавиче Имена на чужди езици на кървавиче bistort, Easter-ledges, European bistorta, snakeweed (английски); renouee bistorte, serpentaire (френски); Schlangen-Wiesenknoterich (немски); bistorta (италиански) Разпространение на кървавиче Расте в Мала Азия, Средна Азия Продължи да четеш …

Къпина – Rubus fruticosus

Латинско име на къпина Rubus fruticosus – сем. Rosaceae Други български имена на къпина планучка, полска, космата, горска къпина Разпространение на къпина Расте из нивите, горите, храсталаците и покрай пътищата. Обича слънчевите, влажни и отводнени почви. През пролетта се сее като културно растение. Описание на къпина Различни видове храсти Продължи да четеш …

Краставична трева – Borago officinalis

Латинско име на краставична трева Borago officianalis – сем. Boraginaceae Други български имена на краставична трева лопох, вълчо цвете, пореч Имена на чужди езици на краставична трева beebread, beeplant, borage, starflower, talewort (английски); bourrache (френски); Borretsch, einjahriger Borretsch, Gurkenkraut (немски); boragine, borandella (италиански); borraja (испански) Разпространение на краставична трева Продължи да четеш …

Коча трева – Nepeta cataria

Латинско име на коча трева Nepeta cataria (Labiatae/Lamiaceae) Други български имена на коча трева мачо биле, бабица Имена на чужди езици на коча трева catmint, catnip (английски); cataire, menthe des chats (френски); gewohnliche Katzenminze, Katzenminze (немски); erba-de-gatta (италиански); hierba gatera, menta de gato (испански) Разпространение на коча трева Расте Продължи да четеш …