Змиярник – Arum maculatum

Латинско име на змиярник Arum maculatum L. — Сем. Аrасеае Други български имена на змиярник Змийски лапад Имена на чужди езици на змиярник Adam-and-Eve, cuckoopint, lords-and-ladies (английски); gouet tachete, pied de veau (френски); gefleckter Aronstab (немски); aro muchado, culebrera (испански) Разпространение на змиярник Из сенчестите гористи места, предимно в Продължи да четеш …

Зърника – Rhamnus cathartica

Латинско име на зърника Rhamnus cathartica (Rhamnaceae) Други български имена на зърника бодлив зърнастец, слабителна зърника, слабителен зърнастец Имена на чужди езици на зърника buckthorn, common buckthorn, European buckthorn (английски); epine noire, nerprun purgatif (френски); Kreuzdorn (немски); cervispina (испански) Разпространение на зърника Расте почти в цяла Европа, както и в Продължи да четеш …

Зърнеш – Peganum harmala

Латинско име на зърнеш Peganum harmala – сем. Zygophyllaceae Други български имена на зърнеш гробищник, зеркула Имена на чужди езици на зърнеш African-rue, Syrian-rue, wild rue (английски); rue sauvage (френски); Harmalkraute, Steppenraute (немски); alharma, gamarza (испански) Разпространение на зърнеш Среща се в Европа, Азия, Средиземноморието, Русия, Индия. В България Продължи да четеш …

Змийско мляко – Chelidonium majus

Латинско име на змийско мляко Chelidonium majus – сем. Papaveraceae Други български имена на змийско мляко жълта млечка, лишейче, жълтениче Имена на чужди езици на змийско мляко celandine, great celandine, greater celandine, nipplewort, swallowwort (английски); Schollkraut (немски) Разпространение на змийско мляко Произлиза от страните на Евразия от умерения и Продължи да четеш …

Златна пръчица – Solidago virgaurea

Латинско име на златна пръчица Solidago virgaurea (Compositae/Asteraceae) Други български имена на златна пръчица златник, горски енчец, златовръх, жълт енчец Имена на чужди езици на златна пръчица European goldenrod, goldenrod (английски); gewohnliche Goldrute (немски) Разпространение на златна пръчица Расте по слънчевите и сухи места, из храсталаците, редките гори и Продължи да четеш …

Здравец – Geranium macrorrhizum

Латинско име на здравец Geranium macrorrhizum (Geraniaceae) Други български имена на здравец обикновен здравец Имена на чужди езици на здравец bigroot geranium, Bulgarian geranium, rock crane’s-bill (английски) Разпространение на здравец Расте в Европа (Южна и Югоизточна), а в България може да се види по влажните, сенчестите и скалисти места. Продължи да четеш …

Залист – Ruscus aculeatus

Латинско име на залист Ruscus aculeatus – сем. Liliaceae Други български имена на залист миши чемшир, бодилка, самодивски чемшир Имена на чужди езици на залист box-holly, butcher’s-broom (английски); fragon piquant, petit houx (френски) Разпространение на залист Южна и Средна Европа, Англия, Франция, Белгия, Пиренейския полуостров, Иран, Мала Азия и Продължи да четеш …