Жълт смил – Helichrysum arenarium DC.

Латинско име на жълт смил Helichrysum arenarium – Сем. Compositae — Сложноцветни Други български имена Имена на чужди езици sandy everlasting, yellow chasteweed, yellow everlasting daisy (Английски); Sand-Strohblume (Немски) Описание на жълт смил Малко, високо до 30 см, многогодишно, тревисто растение. Стъблото е право, просто, покрито плътно Продължи да четеш …

Жълт кантарион – Hypericum perforatum L.

Латинско име на жълт кантарион Hypericum perforatum – Сем. Нypericaceae — Звъникови Други български имена на жълт кантарион Лечебна звъника Имена на чужди езици на жълт кантарион goatweed, Klamathweed, perforate St. John’s-wort, racecourseweed, St. John’s-wort, Tiptonweed (Английски) Описание на жълт кантарион Многогодишно тревисто растение с изправено, силно разклонено в Продължи да четеш …

Жълта тлъстига – Sedum acre

Латинско име на жълта тлъстига Sedum acre – Сем. Crassulaceae Други български имена на жълта тлъстига Парлива тлъстига Имена на чужди езици на жълта тлъстига biting stonecrop, stonecrop, wall-grass, wall-grass (английски) Разпространение на жълта тлъстига По сухите каменливи и сипейни места, предимно в планините и предпланините, разпространено почти навсякъде. Продължи да четеш …

Жълт шибой – Cheiranthus cheiri

Латинско име на жълт шибой Cheiranthus cheiri L. —  Сем. Cruciferae Имена на чужди езици на жълт шибой wallflower (английски); giroflee, revenelle, velard (френски); Goldlack (немски); violacciocca (италиански) Разпространение на жълт шибой Шибоят е средиземноморско растение. У нас навсякъде се култивира като градинско декоративно растение. Описание на жълт шибой Продължи да четеш …

Жълта тинтява – Gentiana lutea

Латинско име на жълта тинтява Gentiana lutea – сем. Gentianaceae Други български имена на жълта тинтява жълта линцура, горчив корен Имена на чужди езици на жълта тинтява great yellow gentian, yellow gentian (английски); gentiane jaune (френски); gelber Enzian (немски) Разпространение на жълта тинтява Расте из сенчестите планински поляни и Продължи да четеш …

Жълта комунига – Melilotus officinalis

Латинско име на жълта комунига Melilotus officinalis (Leguminosae/Fabaceae) Други имена на жълта комунига медна детелина, едра еньовка, жълта комунига Разпространение на жълта комунига Расте в цяла Европа, Средиземноморието, Тибет, Иран, и ОНД. В България вирее из храстите, по влажните и тревисти места, както и из нивите, като плевел. Продължи да четеш …

Жълт кантарион – Hypericum perforatum

Латинско име на жълт кантарион Hypericum perforatum – сем. Hypericaceae Други български имена на жълт кантарион звъника, сечено биле, порезниче Имена на чужди езици на жълт кантарион goatweed, Klamathweed, perforate St. John’s-wort, racecourseweed, St. John’s-wort, Tiptonweed (английски); Tupfel-Hartheu, Tupfel-Johanniskraut (немски) Разпространение на жълт кантарион Обича сухи тревисти места. Расте Продължи да четеш …

Жен-шен – Panax ginseng

Латинско име на жен-шен Panax ginseng – сем. Araliaceae Други български имена на жен-шен човек корен Имена на чужди езици на жен-шен Asian ginseng, Asiatic ginseng, Chinese ginseng, ginseng, Manchurian ginseng, Oriental ginseng (английски); Ginseng, koreanischer Ginseng (немски); Разпространение на жен-шен Среща се в Япония, Корея и Китай. У Продължи да четеш …

Жаблек – Galega officinalis

Латинско име на жаблек Galega officinalis (Leguminosae/Fabaceae) Други български имена на жаблек конско ребро, диво салкъмче Имена на чужди езици на жаблек galega, goat’s-rue (английски) Разпространение на жаблек Расте на Балканския полуостров, Мала Азия, ОНД и Северна и Средна Европа. В България може да се види край горите, реките Продължи да четеш …