Асклепиадовидна тинтява – Gentiana asclepiadea L.

Латинско име на асклепиадовидна тинтява Gentiana asclepiadea – Сем. Gentianaceae — Тинтявови Други български имена Имена на чужди езици на асклепиадовидна тинтява willow gentian (Английски); Schwalbenwurz-Enzian (Немски) Описание на асклепиадовидна тинтява Тревисто многогодишно растение с неразклонено стъбло, достигащо до 60 см височина. Листата са срещуположни, яйцевидни или овално-ланцетни, Продължи да четеш …

Aми виснага – Ammi visnaga

Латинско име на ами виснага Ammi visnaga (L.) Lam. (Daucus visnaga L.) – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Имена на чужди езици на ами виснага bisnaga, khella, lesser bishop’s-weed, toothpick ammi, toothpickplant (английски); herbe aux cure dents (френски); Bischofskraut, Zahnstocher-Ammei, Zahnstocherkraut (немски); visnaga commune (италиански); escuradentis, visnaga (испански) Продължи да четеш …

Аспарагус – Asparagus officinalis

Латинско име на аспарагус Asparagus officinalis L, сем. Liliacеae Други български имена на аспарагус зайча сянка, аспержа, спаржа, тревичка Имена на чужди езици на аспарагус asparagus (английски); Spargel (немски); asparagio (италиански); espеrrago, esparraguera (испански); Разпространение на аспарагус Северна и Средна Европа, Балканският полу­остров. В България се среща като диворастящо из тревисти, влажни Продължи да четеш …

Арника – Arnica Montana

Латинско име на арника Arnica montana L, сем. Asteraceae Други български имена на арника баранник Имена на чужди езици на арника arnica, leopardsbane, mountain-tobacо (английски); Berg-Wohlverleih;echte Arnica (немски) Разпространение на арника Разпространена е във влажните горски поляни и високопланински ливади по западните планински скло­нове. Расте по каменисти места, торфища. Продължи да четеш …

Ангелика – Angelica archangelica

Латинско име на ангелика Angelica archangelica L. , сем. Apiaceae Други български имена на ангелика пищялка, лечебна пищялка, анжелика Имена на чужди езици на ангелика angelica, angelique (английски); angеlique vraie, archangеlique (френски); Angelika; Brustwurz; Engelwurz (немски); angеlica, hierba del Epiritu Santo (испански) Разпространение на ангелика Среща се в се­верните Продължи да четеш …

Анасон – Pimpinella anisum

Латинско име на анасон Pimpinella anisum L, сем. Asteraceae Други български имена на анасон анис, бедренец Имена на чужди езици на анасон Sweet cumin, Aniseed (английски); Anis vert, Boucage (френски); Anis (немски); Anice, Anice verde (италиански) Разпространение на анасон Има средиземноморски произход. Култивира се в Южна Европа и Северна Продължи да четеш …