Физиология на сърцето

физиология на сърцетоСърцето прави ритмични свивания и отпускания. При възрастния човек то се свива 60—90 пъти в минута. Първо се свиват едновременно двете предсърдия, а след около 0,10 секунди следва свиването на двете камери.

Когато се свиват предсърдията, камерите са отпус­нати и кръвта от предсърдията преминава свободно през широките отвори на клапите и навлиза в камерите. След това настъпва свиването на камерите, при което предсърдно-камерните клапи (митралната и трикуспидалната) се затварят и кръвта навлиза в големите артериални съдове — аортата и белодробната артерия.

При съкращаването на сърдечната мускулатура въ­трешното пространство става по-малко, налягането на кръвта се повишава и кръвта се излива в посока, която се определя от строежа на клапите, т.е. от предсърдията в камерите и от камерите в съответните големи кръ­воносни съдове — аортата и белодробната артерия.

Свиването на предсърдията трае 0,10 секунди, а свиването на камерите — 0,30 секунди. През времето, когато предсър­дията са отпуснати, кръвта навлиза от вените в тях. Камерите са отпуснати за около 0,40 секунди. Това е времето на тяхната почивка. След това започва новият цикъл със съкращаване на предсърдията, съкращаване на ка­мерите и т.н. Времето на свиването на предсърдията отговаря на последната част от почивката на камерите. Свиването (съкращаването, контракцията) на предсър­дията и камерите на медицински език се нарича систола, а отпускането (почивката) — диастола.

При спокойно състояние сърдечният цикъл продъл­жава 0,80 секунди. По времето на едно денонощие предсър­дията работят около 3 ч, а камерите — 12.

Количеството на кръвта в човешкото тяло е средно около 5 л. При всеки сърдечен удар лявата камера изтласква в аортата, а дясната ка­мера — в белодробната артерия, по около 70 мл кръв.

За един час сърцето прави около 4000 свивания и следователно изтласква около 300 л кръв. За едно денонощие свиванията на сърцето са 100 000, а това прави за една година 36 000 000 свивания. За едно денонощие през сърцето преминава 7000 л кръв, а за една година — 2 500 000 л кръв.

Тази колосална работа сърцето може да извърши без умора само поради това, че след всяко свиване следва период на отпускане на мускула и през този период той възстановява силите си. Тази смяна на работа с почивка осигурява на сърцето възможността да се съкращава непрекъснато в продължение на десетилетия.

Кръвта, която сърцето изтласква при свиването си, се движи в затворена система, образувана от сърцето и кръвоносните съдове. Това кръгово движение на кръв­та се нарича кръвообращение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.