Голям и малък кръг на кръвообращението

малък голям кръг на кръвообращение

Голям кръг на кръвообращението

Той започва от най-голямата артерия в човешкото тяло аортата. Тя се разклонява на голям брой средни и малки артерии, които завършват с артериолите. Последните се разкло­няват на множество капиляри по цялото тяло. През стените на капилярите се извършва обмяната на ве­ществата между кръвта и тъканите. Хранителните ве­щества, включително кислородът, преминават през сте­ните на капилярите в тъканната течност и след това в клетките. От друга страна, клетките отдават въглерод­ния диоксид и другите отпадъчни продукти на обмя­ната. които постъпват в капилярите. Така кръвта обед­нява на кислород и става богата на въглероден диоксид. Тази венозна кръв протича отначало в малки вени, а след това във вени с все по-голям калибър, докато чрез най-големите – горна и долна куха вена се влива в дясното предсърдие.

Малък кръг на кръвообращението

Той започва от бе­лодробната артерия, която излиза от дясната камера на сърцето. Тя се разклонява на все по-малки съдове, докато се стигне до белодробните капиляри. Там се отдава въглеродният диоксид и кръвта се насища с кис­лород. По този начин венозната кръв се превръща в артериална. От белите дробове посредством четирите белодробни вени кръвта се влива в лявото предсърдие. Тук завършва малкият кръг на кръвообращението.

Да вземем като пример една червена кръвна клетка (еритроцит), която се намира в лявата камера на съ­рцето, и проследим пътя й в кръвообращението: лява камера аорта артерии — артериоли — капиляри (с артериална и венозна част) — венули — вени — големи кухи вени — дясно предсърдие — дясна ка­мера. Дотук червената кръвна клетка е завършила своя път в големия кръг на кръвообращението. От дясната камера започва малкият кръг на кръвообращението: белодробна артерия — разклонения на белодробната артерия белодробни капиляри — белодробни венули — белодробни вени — ляво предсърдие — лява камера. Ето червената кръвна клетка пристигна там, откъдето е тръгнала. И така сърдечно-съдовата система е затво­рена система с голям и малък кръг на кръвообраще­нието.

Кръвта прави една обиколка в големия кръг за около 22 секунди, а в малкия — за 5—6 секунди. Протичането на цялата кръвна маса в общото кръвообращение се извършва за около 1,5 мин. Следователно за един час кръвта про­тича през тялото около 40 пъти.

Сърцето се храни от две венечни (коронарни) артерии, които изхождат от аортата непосредствено над аортната клапа. Наречени са така, защото обхващат сърцето като венец или корона. Поради интензивните обменни процеси в сърцето капилярната мрежа е много голяма. На всяко мускулно влакно съответства един капиляр.

Движението на кръвта във вените към сърцето се улеснява от съкращаването на скелетните мускули („мускулна помпа“). При различните движения на тя­лото съкращаващите се мускули притискат вените, кои­то притежават меко еластични стени и лесно се сплес­кват. Венозните клапи осигуряват придвижването на кръвта в посока към сърцето. Колкото по-различни, по-чести и по-силни са движенията на скелетната мус­кулатура, толкова по-лесно се придвижва кръвта към сърцето.

При недостатъчно движение, напр. при хора, които работят в седнало положение, движението на кръвта към сърцето се забавя. Ето защо е необходимо такива лица от време на време да се раздвижват и непременно да се занимават с физкултура.

В големите артерии кръвта се движи бързо. Ско­ростта на кръвния ток достига средно 1,5 м/с. С разклоняването на големите артерии в по-малки скоростта на кръвния ток се забавя значително.

Сигурно сте наблюдавали течението на река и сте забелязали колко скоростта на това течение на водата зависи от ширината на коритото на реката. При стес­няване на коритото водата се устремява по-бързо. Ко­гато коритото на същата река се разшири, водата за­почва да тече значително по-бавно и по-спокойно. Подобно на водата в реката кръвта тече в едно „корито“, което се образува от аортата, артериите и безбройните капиляри. Сумата от напречните сечения на капилярите независимо от малкия им размер, т.е. общото корито на капилярите е значително по-широко от това на аор­тата. Поради тази причина кръвта тук се движи със скорост само 0,5—1 мм/с.

Благодарение на бавното придвижване на кръвта по-лесно могат да преминат хранителните вещества и кислородът от кръвта в тъканите, а отпадъчните продукти и въглеродният диоксид — от тъканите в кръвта.

И така чрез кръвообращението се осигурява тран­спортът на хранителните вещества и кислорода до клет­ките на организма и извозването на отпадъчните про­дукти и въглеродния диоксид оттам. Сърцето изпълнява ролята на двигател на кръвообращението.

5 Replies to “Голям и малък кръг на кръвообращението”

 1. Радо :

  …а съм ги пропуснал тези „уроци“…Човек от училище още не бива да пропуска ЗНАНИЕТО за своето тяло!..Иначе ..учи „подир дъжд качулка“!. Младежи -опознайте тялото си навреме! НЕВЕЖЕСТВОТО води до глупости на младини …и УВРЕЖДАНЕ само себе си !Бъдете отговорни
  към собственното си ЗДРАВЕ!..

 2. Натали :

  ….хубаво е да се знаят тези неща…

 3. Софи :

  Чудесна статия!
  Благодаря!

 4. mrbeast6000 :

  go to pornhub.com im streaming live rn giving out robux

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.