Чуждо тяло в ухото

Попадането на чуждо тяло в ухото може да предизвика болка и намаляване на слуха. Като правило пострадалият усеща, че в ухото му има нещо, но малките деца могат да не го осъзнават. При попадане в ухото на чуждо тяло трябва: Не се опитвайте да извадите Продължи да четеш …