Първа помощ при травми на роговицата

Най-разпространените травми на окото с увреждане на роговицата – прозрачната външна обвивка на очната ябълка. Възможните причини са всеки контакт с прах, мръсотия, пясък, дървени или метални стружки и даже с края на хартия. Като правило такава повреда засяга само повърхността на окото и се Продължи да четеш …

Първа помощ при чуждо тяло в окото

При попадане на чуждо тяло в окото трябва да го промием с чиста вода или физиологичен разтвор. За това е нужно да се доближи до долния клепач ваничка или неголяма чиста чаша. При оказване на помощ на пострадалия трябва: Да се измият ръцете. Да се Продължи да четеш …