Първа помощ при химически изгаряния

При попадане на химически вещества на кожата следва да: Трябва да се отстрани веществото, като го измием със студена течаща вода (да се държи под струята не по-малко от 20 минути. Ако веществото е прахообразно (например вар) е необходимо предварително да го изтърсим от кожата. Продължи да четеш …