Помощ при повръщане и физиологични нужди

Ако болният се оплаква от гадене и позиви за повръщане, на достъпно място се държи подходящ съд за събиране на повърнатите материи. При домашни условия това може да бъде достатъчно голям леген или малка кофа от пластмаса с малко студена вода с оглед повърнатото да Продължи да четеш …