Промени в сърцето и сърдечно-съдовата система с възрастта

Във всички икономически развити страни през по­следните десетилетия се наблюдава явно остаряване на населението. Предвижда се тази тенденция да продължи и броят на хората от напредналата и старческата възраст още повече да се увеличи. Тази подчертана динамика във възрастовия състав на населението наложи бързото развитие Продължи да четеш …