Чуждо тяло в носа – първа помощ, отстраняване

При попадане на чуждо тяло в носа: Не се опитвайте да извадите чуждото тяло с помощта на клечки за уши или други подръчни средства. Докато чуждото тяло не е извадено, старайте се да дишате през устата. Опитайте се да изтласкате предмета като се изсекнете акуратно. Продължи да четеш …