Първа помощ при загуба на зъб

Ако зъбът е избит, трябва незабавно да се обърнете за медицинска помощ. В някои случаи зъбът може успешно да бъде реимплантиран. Но това е възможно само при спазване на описаните по-долу условия. Ако зъбът е избит трябва: Може да се държи зъба само за дъвкателната Продължи да четеш …