Вегетативна нервна система и сърце

Въпреки своя автоматизъм сърцето ни е част от целия организъм и се намира в разнообразни връзки с него. Една част от тези връзки се осъществяват посредством вегетативната нервна система. Началото й лежи в определени области в централната нервна сис­тема. Вегетативните нерви достигат до сърцето и Продължи да четеш …