Азарга – Azarga

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Azarga. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Azarga. Read More …

Арикстра – Arixtra

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Arixtra. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …

Алокси – Aloxi

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Aloxi. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Aloxi. Read More …

Афинитор – Afinitor

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Afinitor. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Afinitor. Read More …

Ериназе – Aerinaze

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Aerinaze. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Aerinaze. Read More …

Адрованс – Adrovance

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Adrovance. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …

Аденурик – Adenuric

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Adenuric. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Adenuric. Read More …

Актелсар ХХТ – Actelsar HCT

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Actelsar HCT. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Read More …

Абраксан – Abraxane

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Abraxane. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Abraxane. Read More …

Абилифай Маинтена – Abilify Maintena

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Abilify Maintena. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Read More …

Абилифай – Abilify

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Abilify. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Abilify. Read More …

Адепенд – Adepend

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ   2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg налтрексон хидрохлорид (naltrexone hydrochloride) За пълния списък на помощните вещества: вж. точка 6.1. 3.        ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Филмирана таблетка. Бежова филмирана таблетка с форма на Read More …