Д-Р СТОЙЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

Населено място: Област Хасково – Град Димитровград Адрес: БУЛ.БЪЛГАРИЯ 7-В-37 Лекар: Д-Р СТОЙЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ Специалност: ВБ, нефрология Телефон: 0391/ 28 93 29

Д-Р ИВАНКА ДИНКОВА ИВАНОВА – ГОЧЕВА

Населено място: Област Хасково – Град Димитровград Адрес: ХР.Г.ДАНОВ 8 ВХ В АП 15 Лекар: Д-Р ИВАНКА ДИНКОВА ИВАНОВА – ГОЧЕВА Специалност: ВБ, пневм.и фт. Телефон: 0391/ 5 24 29

Д-Р СТАНИМИРА ПЕТКОВА НАНЕВА

Населено място: Област Хасково – Град Харманли Адрес: БЪЛГАРИЯ 50 Лекар: Д-Р СТАНИМИРА ПЕТКОВА НАНЕВА Специалност: ВБ и ендокрин. Телефон: 0373/ 2 30 12 24; 0373/ 33 62

Д-Р ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯЙЦАРОВА

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково РАКОВСКИ 9 Лекар: Д-Р ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯЙЦАРОВА Специалност: ВБ, онкология Телефон: 038/ 62 41 31; 038/ 66 21 35

Д-Р МАРИЯНА ПЕТРОВА ЧЕТАЛОВА

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково БУРГАС 10 Лекар: Д-Р МАРИЯНА ПЕТРОВА ЧЕТАЛОВА Специалност: ВБ и пневмофт. Телефон:

Д-Р ЖИВКО ДИМИТРОВ ЧЕТАЛОВ

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково СТ. КАРАДЖА 12 Лекар: Д-Р ЖИВКО ДИМИТРОВ ЧЕТАЛОВ Специалност: ВБ, гастроент. Телефон:

Д-Р ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ПОПИЛИЕВ

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково Г.КИРКОВ 24 Лекар: Д-Р ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ПОПИЛИЕВ Специалност: ВБ, нефрология Телефон: 038/ 3 32 12

Д-Р МАРУСЯ АТАНАСОВА ЗАПРЯНОВА

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково В.ЛЕВСКИ 4 Лекар: Д-Р МАРУСЯ АТАНАСОВА ЗАПРЯНОВА Специалност: ВБ, кардиол. Телефон: 038/3 60 11; 038/ 3 20 81

Д-Р СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРУСАНОВ

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково СВОБОДА 2 Лекар: Д-Р СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРУСАНОВ Специалност: ВБ, ендокринол. Телефон: 038/ 3 60 93

Д-Р СВЕТЛАНА ВЪЛЧЕВА БРАЯНОВА

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково МУРГАШ 16 Лекар: Д-Р СВЕТЛАНА ВЪЛЧЕВА БРАЯНОВА Специалност: ВБ, нефрология Телефон: 038/ 2 69 92

Д-Р МАРИАНА ЙОРДАНОВА КАРАМФИЛОВА

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково ДКЦ „СВ.ГЕОРГИ“ Лекар: Д-Р МАРИАНА ЙОРДАНОВА КАРАМФИЛОВА Специалност: ВБ, нефрол. Телефон: 038/ 66 22 72