Д-Р ГАЛИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

Населено място: Област Шумен – Град Нови Пазар Адрес: НОВИ ПАЗАР ХР.СМИРНЕНСКИ 13 Лекар: Д-Р ГАЛИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА Специалност: Очни болести Телефон: 0899 14 07 46

Д-Р РАЛИЦА ЕМИЛОВА НЕЙКОВА – МАРИНОВА

Населено място: Област Шумен – Град Шумен Адрес: УЛ. Цар Освободител №108 Лекар: Д-Р РАЛИЦА ЕМИЛОВА НЕЙКОВА – МАРИНОВА Специалност: Очни болести Телефон: 0895 48 59 75

Д-Р МАРГАРИТА КОЕВА МАРТИНОВА – ГАБРОВСКА

Населено място: Област Шумен – Град Шумен Адрес: ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 12, ОПТИКА ОПТОГЛАС Лекар: Д-Р МАРГАРИТА КОЕВА МАРТИНОВА – ГАБРОВСКА Специалност: Очни болести Телефон: 054/87 92 95; ‘0889 23 25 89

Д-Р ДИМИТРИЧКА ДАВИДОВА ЕНЕВА – ДИМИТРОВА

Населено място: Област Шумен – Град Шумен Адрес: Пл.Освобождение № 12 -ОПТИКА ОПТОГЛАС, Лекар: Д-Р ДИМИТРИЧКА ДАВИДОВА ЕНЕВА – ДИМИТРОВА Специалност: Очни болести Телефон:

Д-Р СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА НАЧЕВА – ВАСИЛКОВСКА

Населено място: Област Шумен – Град Шумен Адрес: ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 12, ОПТИКА ОПТОГЛАС Лекар: Д-Р СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА НАЧЕВА – ВАСИЛКОВСКА Специалност: Очни болести Телефон: