Д-Р ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА

Населено място: Област Хасково – Град Димитровград Адрес: І МАЙ 28 К-Т 10 Лекар: Д-Р ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА Специалност: нервни б-ти Телефон: 0888 93 50 08

Д-Р МИЛЕНА ПЕТРОВА КРУШАРСКА

Населено място: Област Хасково – Град Димитровград Адрес: ТРЕТИ МАРТ 1 СТАИ 111 И 112 Лекар: Д-Р МИЛЕНА ПЕТРОВА КРУШАРСКА Специалност: нервни б-ти Телефон: 0889 21 49 12

Д-Р МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ТРАНДЕВА

Населено място: Област Хасково – Град Свиленград Адрес: БЪЛГАРИЯ 137 КАБ. 83 Лекар: Д-Р МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ТРАНДЕВА Специалност: нервни б-ти Телефон: 0887 98 85 16

Д-Р ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ИЛИНСКА

Населено място: Област Хасково – Град Хасково Адрес: Хасково РАКОВСКИ 16 Лекар: Д-Р ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ИЛИНСКА Специалност: ДБ, нервни б-ти Телефон: 038/ 3 27 45; 038/ 62 28 07