ДЕНТО-ТАТЯНА ТАСЕВА

Населено място: Град София
Адрес: БУЛ.БЪЛГАРИЯ №49 И МЛАДОСТ-БИЗН.П.
Управител: Д-Р ТАТЯНА АТАНАСОВА ТАСЕВА
Телефон: