Групова практика за първична дентална помощ Витадент – АБ ООД

Населено място: Област Стара Загора – Град Казанлък
Адрес: ул.Александър Стамболийски № 28, ет .1; с.Горно Черковище, община Казанлък
Лекар: Д-р Антоной Христов Бозуков
Телефон: