„ВИТАДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ООД

Населено място: Област Пловдив – Град Асеновград
Адрес: СЪЕДИНЕНИЕ 19, ет. 2, каб. 1 и 2; ЦАР ИВАН АСЕН II 101, ет. 1, каб. 1
Лекар: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
Телефон: 898320022; 0331/22703