Първа помощ при наранявания на главата

Нараняванията на главата в черепната част могат да засегнат само кожата, подлежащата кост или мозъка. При контузии (натъртвания) на покритата с коса част на черепа без разкъсване на кожата косата не се стриже и мястото се намазва с йодна тинктура, а при порезни и разкъсани Продължи да четеш …

Първа помощ при шок

Едно от най-тежки усложнения, което може да възникне при нараняване, е травматичният шок. Той действува като удар върху нервната система и е реакцията на организма при извънредно големи травми. При шока се разстройва цялата жизнена дейност на организма. За да се изпадне в състояние на Продължи да четеш …

Първа помощ при кръвоизливи

Разпознаване на състоянието Не всеки кръвоизлив се установява по изтичането на кръв – вътрешни кръвоизливи. Ето защо при нарастваща бледост и ускоряване на пулса след наранявания трябва да се мисли и за вътрешни кръвоизливи. Незабавно трябва да се повика лекар. При малки наранявания на кожата Продължи да четеш …

Първа помощ при спиране на сърдечната дейност

Разпознаване на състоянието на спиране на сърдечната дейност Не се долавя пулс на шийната артерия не се чуват ударите на сърцето (ухото се поставя на гръдния кош) очевидна бледост безсъзнание широки зеници, нереагираши на светлина. Ако при нараняване се появят кръвоизливи, сърцето не е спряло. Продължи да четеш …

Първа помощ при спиране на дишането

Индикации за спиране на дишането липсва дишане няма дихателни движения на гръдния кош не се долавя дъх (перо пред устата, лист хартия; поставеното пред устата огледало не се замъглява) безсъзнание Пациенти, с които е възможен контакт, никога не са със спиране на дишането, дишането може Продължи да четеш …