Змиярник – Arum maculatum

Латинско име на змиярник Arum maculatum L. — Сем. Аrасеае Други български имена на змиярник Змийски лапад Имена на чужди езици на змиярник Adam-and-Eve, cuckoopint, lords-and-ladies (английски); gouet tachete, pied de veau (френски); gefleckter Aronstab (немски); aro muchado, culebrera (испански) Разпространение на змиярник Из сенчестите гористи места, предимно в Продължи да четеш …

Зърника – Rhamnus cathartica

Латинско име на зърника Rhamnus cathartica (Rhamnaceae) Други български имена на зърника бодлив зърнастец, слабителна зърника, слабителен зърнастец Брош – Rubia tinctoriaЗалист – Ruscus aculeatus Имена на чужди езици на зърника buckthorn, common buckthorn, European buckthorn (английски); epine noire, nerprun purgatif (френски); Kreuzdorn (немски); cervispina (испански) Разпространение на зърника Расте Продължи да четеш …

Зърнеш – Peganum harmala

Латинско име на зърнеш Peganum harmala – сем. Zygophyllaceae Други български имена на зърнеш гробищник, зеркула Имена на чужди езици на зърнеш African-rue, Syrian-rue, wild rue (английски); rue sauvage (френски); Harmalkraute, Steppenraute (немски); alharma, gamarza (испански) Разпространение на зърнеш Среща се в Европа, Азия, Средиземноморието, Русия, Индия. В България Продължи да четеш …

Змийско мляко – Chelidonium majus

Латинско име на змийско мляко Chelidonium majus – сем. Papaveraceae Други български имена на змийско мляко жълта млечка, лишейче, жълтениче Имена на чужди езици на змийско мляко celandine, great celandine, greater celandine, nipplewort, swallowwort (английски); Schollkraut (немски) Разпространение на змийско мляко Произлиза от страните на Евразия от умерения и Продължи да четеш …

Златна пръчица – Solidago virgaurea

Латинско име на златна пръчица Solidago virgaurea (Compositae/Asteraceae) Други български имена на златна пръчица златник, горски енчец, златовръх, жълт енчец Имена на чужди езици на златна пръчица European goldenrod, goldenrod (английски); gewohnliche Goldrute (немски) Разпространение на златна пръчица Расте по слънчевите и сухи места, из храсталаците, редките гори и Продължи да четеш …

Здравец – Geranium macrorrhizum

Латинско име на здравец Geranium macrorrhizum (Geraniaceae) Други български имена на здравец обикновен здравец Имена на чужди езици на здравец bigroot geranium, Bulgarian geranium, rock crane’s-bill (английски) Разпространение на здравец Расте в Европа (Южна и Югоизточна), а в България може да се види по влажните, сенчестите и скалисти места. Продължи да четеш …

Залист – Ruscus aculeatus

Латинско име на залист Ruscus aculeatus – сем. Liliaceae Други български имена на залист миши чемшир, бодилка, самодивски чемшир Имена на чужди езици на залист box-holly, butcher’s-broom (английски); fragon piquant, petit houx (френски) Разпространение на залист Южна и Средна Европа, Англия, Франция, Белгия, Пиренейския полуостров, Иран, Мала Азия и Продължи да четеш …