Първа помощ при шок

шок първа помощЕдно от най-тежки усложнения, което може да възникне при нараняване, е травматичният шок. Той действува като удар върху нервната система и е реакцията на организма при извънредно големи травми. При шока се разстройва цялата жизнена дейност на организма. За да се изпадне в състояние на шок, способстват преумората, изтощението, дългото безсъние, кръвозагубата, психичните сътресения и др.

Разпознаване на състоянието

Отключващи причини за развитието на шок са травми, изгаряния, злополуки, отравяния, болкови пристъпи, диарии, повръщания, инфекциозни заболявания, алергични реакции и др. Психични фактори (страх) също могат да доведат до шок.
Признаци на първата фаза на шока (при запазено съзнание) са безпокойство, бледост, студена кожа, ускорен пулс (100 до 120 удара в минута), зениците реагират на светлина със свиване, дишането е ускорено и повърхностно, кръвното налягане е понижено. В съзнание изпитва слабост, виене на свят понякога става превъзбуден.

Признаци на втората фаза на шока са унесеност или безсъзнание, влажна студена кожа, изключително ускорен пулс (над 120 удара в минута), който не винаги може да бъде опипан в областта на китката, ускорено повърхностно дишане, зениците не реагират на светлина.

Опасности

Трайно увреждане на органи поради продължително недостатъчно кръвоснабдяване.
В първата фаза на шока настъпва централизация на кръвообращението, т.е. оросяват се предимно сърцето и мозъкът. Във втората, опасната фаза, кръвта сякаш „потъва“ в съдовете на вътрешните органи.

Мерки

Борбата с шока е не по-малко важна от обработката на раната.

 • Спиране на кръвотечението при налично нараняване.
 • Болният се поставя по гръб, като при нужда краката се повдигат (улесняване на обратния ток на кръвта към сърцето); главата да бъде ниско разположена.
 • Дихателните пътища се освобождават.
 • При повръщане или кръвотечение от устата, да се сложи пострадалия настрани, за да се избегне попадането на повръщано в дихателните пътища.
 • Да се ограничи загубата на топлина (завивки), без да се внася допълнително топлина (грейки и др.).
 • При отсъствие на признаци на кръвообращение (дишане, кашлица, движение) е необходимо да се започне сърдечно-белодробна реанимация.
 • Обезболяване с медикаменти.
 • Да се успокои болният, ако контактът с него е възможен.
 • Да се отпуснат стягащите пречещи на дишането дрехи (колани, яки, вратовръзки).
 • Да се окаже първа помощ при наличие на други рани (кръвотечение, счупване).
 • Течности се дават само на болни, които са в съзнание (първа фаза на шока).
 • Никакви допълнителни натоварвания като транспорт и т.н.

Указания при оказване на първа помощ при шок

Ако не се постигне овладяване на шока, се развиват тежки органни увреждания. Възможен е смъртен изход. По време на шока може да липсват болки. В шоковата фаза пострадалият може изобщо да не се чувствува травмиран, което създава опасност от лекомислени действия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.