Мъжка папрат – Dryopteris filix mas

мъжка папрат dryopteris-filix-masЛатинско име на мъжка папрат

Dryopteris filix mas (L.) Schott, Aspidium filix mas (L.) Sw., Nephrodium filix mas (L.) Strempel — Сем. Polypodiaceae

Имена на чужди езици на мъжка папрат

male fern (английски); gemeiner Wurmfarn (немски)

Разпространение на мъжка папрат

У нас често разпространена папрат, главно из горите и храсталаците по по-високите предпланински и планински места.

Описание на мъжка папрат

Спорово растение. Развива се в две, свързани помежду си поколения: полово — протал, което не се използува, и безполово — същинска папрат, чието коренище се използува като средство против плоски червеи (тения). От мощното коренище се развиват по няколко дълги до 1 м. веднъж перести листа. Листчетата от първото нарязване на листата са приседнали и имат пирамидна форма, а тези от второто нарязване са закръглени, овални или продълговати, с широка основа, съединени, назъбени, по-заострени или тъпи, но меки, небодливи. По долната страна на листчетата се намират сори (групи спорангии), чиито покривни люспи — индузиите, са бъбрековидни, отначало сиви, после червенокафяви. Образува спори през лятото.

Дрога (Използваема част) на мъжка папрат

Коренището (Rhizoma Filicis maris).

Съдържание (Химичен състав) на мъжка папрат

Около 10% таниново вещество (филикс-дъбилна киселина), горчиво вещество, малко етерично масло, тлъсто масло, восъчни вещества, захар, зелено багрило и нишесте. Фармакологично важните съставки са флороглуцинови производни — аспидинол, албаспидин, флаваспидова киселина, филиксова киселина и филмарон,наречени сумарно филицин. Те се извличат с етер. При лагеруване на дрогата лесно се разпадат и тя губи от своето действие. Затова се предпочита приготвянето на препарати от прясното коренище. Най-често прилаганият в практиката препарат е етерният екстракт (Extr. Filicis maris aethereum).

Действие и приложение на мъжка папрат

Флороглуциновите съставки на коренището на мъжката папрат оказват силно противоглистно действие — филицинът парализира мускулите на плоските глисти и ги убива. Прилага се етерният екстракт от дрогата. Препаратите от мъжка папрат са отровни. Приемат се под контрол на лекар.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.